Dijital Dönüşüm <> Dijitalleşme

Dijital Dönüşüm sadece belirli uygulamaların ya da teknolojilerin hayata geçirilmesi değildir. Dijital dönüşüm insan kaynakları, teknoloji, süreçler ve strateji/hedefler gibi farklı boyutlardan incelenmesi gereken bir sistemdir. Bu sistemin en büyük amacı hızla değişen rekabet ortamına doğru ve çevik cevaplar üretebilecek bir altyapıya sahip olmaktır. 

Dijital Olgunluk Seviyesi için daha fazla bilgi istiyorum : 

Dijital dönüşüm

Dijital Dönüşüm, farklı teknolojileri bir araya getiren sistemler bütünüdür. 

DEX Center ile birlikte geliştirdiğimiz Olgunluk Seviyesi ölçüm metodolojisi ile dönüşümdeki yerinizi ve almanız gereken yolu tespit edebilirsiniz. 

Firmanızın iç dinamikleri, hedefleri ve stratejisi değerlendirilerek kendinize ait yol haritası oluşturulmalıdır. bu yolun doğru bir şekilde tanımlanması için 4 cevaba ihtiyaç vardır:

1- Mevcut Durum (Olgunluk Seviyesi)

2- Varış Noktası (Hedef)

3- Strateji ve misyonun güncellenmesi

4- Önceliklendirme ve aksiyon planı