Siber Güvenlik Dış Saldırılar ile Sınırlı Değildir

Siber güvenlik tedbirleri, verinizi tam olarak güvenlik altına almayı hedeflemelidir. Veri ihlallerinin %50’si kötü niyetli saldırılar neticesinde oluşmaktadır. Geriye kalan %50 ise insan hataları ve sistemsel hatalar nedeni ile oluşur.  

SİBER GÜVENLİK OLGUNLUK SEVİYENİZ NEDİR?

sİBER güVENLİK RİSK DEĞERLENDİRME

Siber saldırı (Fidye yazılımı, oltalama, sıfırıncı gün saldırıları, trojan, DDos….), ekik tasarımlar, yanlış konfigürasyon, zayık şifreler, yama eksiklikleri

Veritabanı Güvenliği

kullanıcı ve erişim prensipleri, yedekleme sistemleri, olağanüstü durum çözümleri, Audit …

Donanımsal güvenlik, iş devamlılığı

Doğru modelleme, High Availability çözümleri, yedekleme stratejileri, şifre ve diğer policiler, aksiyon listeleri, kontrol ve olağanüstü durum senaryoları, sistem odası kontrolleri, giriş/çıkış kayıtları…

Kişisel veri güvenliği

KVKK denetimleri, veri analizleri, veri erişim, saklama, normalleştirme, maskeleme ve silme senaryoları

Siber Güvenlik Olgunluk Seviyenizi Birlikte Ölçelim